Franciscus van Assisi, leven in zijn spoor

 

franciscus van assisi

Wie ben jij, de kleine man uit Assisi?  Dit boekje wil geen heiligenleven presenteren. Het wil Franciscus tonen als iemand die het evangelie op een authentieke wijze heeft beleefd. Daarom wijst hij, ook na zeven eeuwen, nog steeds een weg voor mensen die zich geboeid weten door  een levend model van waarachtig leven naar het evangelie. 

Franciscus kon genieten van het leven, maar ontdekte de verborgen parel van de Blijde Boodschap. Hij kreeg metgezellen en werd een gedreven inspirator die een nieuwe vorm van samenleven inluidde, een broeder zijn van elkaar met iedere mens en met geheel de schepping. Zijn korte leven eindigde in een dal van pijn en lijden, maar bijna blind en met een gebroken stem van het vele preken zong hij zijn lied voor broeder zon en moeder aarde. Hij stierf in een hut in het bos dat de geboorteplek werd van zijn broederschap, arm en zonder bezit: Franciscus, de kleine arme broeder die een levend evangelie was.

Klaas Blijlevens, kapucijn, was jarenlang pastor in een psychiatrisch ziekenhuis en tevens pastorale supervisor. Hij is steeds geboeid geweest door de teksten van Ruusbroec en de andere mystici van de Nederlanden. Mede daardoor kreeg hij langs de vernieuwde bestudering van de laatste jaren een andere visie op Franciscus en kwam hij op het spoor van wie de Poverello werkelijk is geweest.

ISBN: 9789492434098  prijs 14,95 €  158 blz.

Uitgeverij Carmelitana