Bijeenkomst Fraterniteit Tielt

Fraterniteit Tielt Brugge

Bezinningsnamiddag, georganiseerd door de Orde van de Franciscaanse Seculieren Tielt-Brugge.
Op zondagnamiddag 27 oktober 2019, vanaf 15u15, zijn de leden, vrienden, sympathisanten ...van Sint-Franciscus van Assisi, hartelijk welkom in de Paterskerk (Huis Tabor), Zijkapel, links van het Hoofdaltaar, Kortrijkstraat 17 te Tielt. Wij beginnen met het Rozenkransgebed, gevolgd door een Bezinning onder leiding van Priester Francis De Meyer en Aanbidding van het Heilig Sacrament en Zegening met de Relikwie van de H.Franciscus. Daarna is iedereen gratis uitgenodigd voor een babbeltje aan de gezellige koffietafel in de refter. Einde voorzien om 17u. Inlichtingen, Rita Van de Steene, tel. 051.634301.