Bijeenkomst Fraterniteit Tielt

Fraterniteit Tielt Brugge
Zondagnamiddag 23 juni 2019, is er een Franciscaanse samenkomst in de Paterskerk (Huis Tabor), Kortrijkstraat 17 te Tielt. Wij beginnen om 15u15 met het Rozenkransgebed in de Kapel, links van het Hoofdaltaar, gevolgd door de H.Eucharistieviering, opgedragen door Priester Francis De Meyer, voor onze overleden broeders en zusters, in het bijzonder voor mevrouw Anna Van Belleghem, lid van de OFS en overleden in 2018. 
Als afsluiting : Aanbidding van het Heilig Sacrament en Zegening met de Relikwie van de H.Franciscus van Assisi.
Daarna is iedereen gratis uitgenodigd voor een babbeltje aan de gezellige koffietafel in de refter. Einde voorzien om 17u. Inlichtingen : Rita Van de Steene, tel. 051.634301.