Bijeenkomsten Fraterniteit Halle

 Klooster van de Zusters Sacramentinnen te Halle Voor de eerste maal in dit jaar op zondag 19 januari 2020, komen de leden en sympathisanten van de Fraterniteit Halle samen in de zaal van het Begijnhof, bij de zusters Sacramentinnen, Cypriaan Verhaevertstraat 172 te Halle. Het wordt een feestelijk weerzin, stipt om 15u, wij willen elkaar steunen om het voorbeeld van Sint-Franciscus na te volgen en hopen op zijn voorspraak en ruggesteun om ook in dit nieuwe jaar te volharden in onze Franciscaanse bezieling.