Verslag Mattenkapittel 22sept. 2018


Thema van het Kapittel : Franciscaanse verheerlijking van de Schepping met muziek.deelnemers van het Mattenkapittel 2018 van de OFS Vlaanderen
Na een broederlijk (én zusterlijk) onthaal met een kopje koffie en versnaperingen, werd het Kapittel gestart om 10u30, met een Openingsgebed, onder leiding van de Assistent broeder Bart De Paepe, ofm.conv. : ” De Lofzang op de Allerhoogste God “, die Franciscus zo mooi opstelde, is een mooi voorbeeld van zijn lofprijzing voor de Schepper.
In de voormiddag nam onze Franciscaanse lekenbroeder, Koen De Witte ons mee op zijn levensreis. Wij kregen daarbij een beeldreportage te zien. Koen begon met zijn levensverhaal, vanaf zijn jeugd tot student en bediende naar een veelbelovende zakenman. Hij ontmoette veel mensen over de gehele wereld en genoot van de geneugten van het leven. Hij kon zich inleven als een belangrijke zaakvoerder met macht, aanzien en voelde zich zeer gewaardeerd als zelfstandige ondernemer.


Maar dit eindigde met een ontgoocheling, als gevolg van economische opstoten en door gezondheidsproblemen. Hij zocht zingeving en steun in deze beproeving en ging op Bedevaart naar Santiago de Compostella. Op deze tocht ontdekte hij zichzelf en besefte dat er andere, belangrijkere dingen zijn dan macht en aanzien. Door zijn veelvuldig verblijf te Tilburg, Nederland, maakte hij er kennis met de Franciscaanse Seculieren. Hij kreeg er de nodige vorming en in 2017 legde hij de eeuwige gelofte af bij de Derde Orde van Franciscus. Hij voelde dit aan als een echte verrijking om als Franciscaanse lekenbroeder door het leven te gaan en om deze ervaring ook te verkondigen aan zijn broeders en zusters en allen die deze boodschap willen horen. Hij wil zich intensief inzetten voor de OFS en besloot om samen met de TAU-werking ook de jongeren van de JUFRA, de Franciscaanse jongerenbeweging, warm te maken voor de Franciscaanse spiritualiteit.
Barbara Mertens van de TAU-werking was trouwens ook aanwezig en gaf uitleg over het doel van deze werking. Franciscus en Clara van Assisi dagen ons uit om bewust keuzes te maken in het leven. Daarom staat de TAU-werking open voor iedereen met of zonder geloften. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, gezinsdagen, Franciscaanse trektochten … Alle informatie over de TAU-werking is te vinden op de website franciscaansleven.be
Daarna was het tijd voor de middagpauze. Er werden kleine, belegde broodjes aangeboden met een heerlijk kopje koffie of thee, dat werd zeer op prijs gesteld.
De namiddag begon met enige mededelingen, betreffende de OFS in Vlaanderen. Bijzonder was de oprichting van het eerste Nationaal Bestuur van de OFS in België. De kersverse Nationale minister Jacques Meulkens van België was ook aanwezig. Hij is de opperste dienaar over de Regionale Fraterniteit van OFS-Vlaanderen, voor de Vlaamstalige leden en de Regionale Fraterniteit van
OFS-Wallonië voor de Franstalige leden, hierbij zijn ook de Duitstalige leden aangesloten. Hij heeft zijn verlangen uitgedrukt om ieder lid te ontmoeten voor een persoonlijk gesprek, om alzo de banden te verstevigen onder de broeders en zusters en de geest van Sint-Franciscus onder ons te laten herleven. Bovendien wordt in april 2019 een nieuw Bestuur gekozen voor de Regionale Fraterniteit OFS-Vlaanderen.
Na dit informatief gedeelte konden wij genieten van een muzikaal uurtje ontspanning. Hiervoor werd Lonne Klos – Pondman uit het Nederlandse Zwolle uitgenodigd, zij bracht ons een prachtig recital, instrumentaal en vocaal. Een waarachtig, professionele uitvoering van vioolmuziek en liederen, deels religieus, deels profane werken. Vooral de liefde werd bezongen, de verbondenheid tussen twee mensen, voortreffelijk gekoppeld met de liefde voor de Schepping.
In zijn prachtige novelle, De Harp van Sint Franciscus, beschreef Felix Timmermans, broeder Franciscus als de troubadour van God, de zanger van God en terecht, ook Franciscus' Zonnelied getuigt van een oneindige bewondering voor alles wat leeft en beweegt op deze aardbol.
Tot slot werd in de Kerk van het Klooster de H.Eucharistie opgedragen door br. Adri Geerts, ofm.cap. Het zanggedeelte tijdens deze viering werd opgeluisterd door een klein gelegenheidskoortje, begeleid aan het orgel door onze Assistent br. Walter Verhelst, ofm. Wij konden deze mooie Franciscaanse dag afsluiten met nog een kopje koffie, een broodje en een babbel.
De vredevolle geest van onze vader Franciscus is in deze troebele tijden meer dan welkom.
In een broederlijke gemeenschap zoals de OFS, kunnen wij elkaar bemoedigen, om die vredelievende geest in onze leefwereld terug te laten stralen onder de mensen.