Bijeenkomsten Fraterniteit Meesrel-Dreef

Klooster van de Kapucijnen MeerlekopieSamenkomsten van de Fraterniteit Meersel-Dreef in het Klooster van de minderbroeders-capucijnen, Dreef 38, 2328 Hoogstraten (Meersel-Dreef): op vrijdag 3 april 2020 en vrijdag 8 mei 2020, telkens om 18u40.
Thema : Bezinning rond het Testament van Franciscus van Assisi.
Wie Franciscus van Assisi een warm hart toedraagt, is hartelijk welkom. Het kan een mogelijkheid bieden, om als een waardige Franciscaanse leek in de samenleving, getuige te zijn van de Franciscaanse vreugde : nederigheid, dienstbaarheid en broederlijkheid en om de Franciscaanse spiritualiteit in haar geheel, door te geven in ons dagelijks leven. 
Voor verdere inlichtingen over deze bijeenkomsten, kan men zich wenden tot Mia Vanderhenst, Dreef 38, 2328 Hoogstraten-Meerle.

Bij al deze samenkomsten is iedereen hartelijk welkom.