Noveen ter ere van Sint-Antonis van Padua

Noveen van de Negen Dinsdagen ter ere van Sint-Antonius van Padua.
De Orde van de Franciscaanse Seculieren wil deze waardevolle devotie in standhouden, ter ere van Sint-Antonius van Padua, minderbroeder bij Sint-Franciscus vanHeilige Antonius van Padua 2 Assisi. Op deze dinsdagen 16, 23 en 30 april … 7, 14, 21 en 28 mei … 4 en 11 juni 2019, is er telkens een H.Eucharistieviering : 's avonds om 18u, voorafgegaan door het Rozenkransgebed om 17u40, in de Paterskerk (Huis Tabor), Kortrijkstraat 17 te Tielt.  Als slot vindt de Feestviering plaats op donderdag 13 juni 2019 : om 17u40 het Rozenkransgebed en om 18u met de H.Mis én Leliewijding, eveneens in deze Paterskerk. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om deze mooie traditie in ere te houden. Inlichtingen, Rita Van de Steene, tel. 051.634301.