Verslag keuzekapittel Halle

foto Plaatselijk Bestuur Halle 8 september 2019Plaatselijk Keuzekapittel Fraterniteit Halle op zondag 8 september 2019.
Bij de zusters Sacramentinnen te Halle, werd op zondag 8 september 2019 een bijzondere Franciscaanse bijeenkomst gehouden. Een nieuw, Plaatselijk Bestuur werd gekozen die deFraterniteit Halle verder zal ondersteunen.Onze Regionale ministra Anny Mortier van de OFS-Vlaanderen was voorzitter van deze verkiezing.In naam van de OFS bedankte zij Louise DeGreef voor haar jarenlange welgemeende, trouwe inzet voor het welzijn van de Plaatselijke Fraterniteit Halle en evenzeer voor haar werk bij het Regionaal Bestuur van de OFS-Vlaanderen. Wij wensen haar nog vele jaren een welverdiende rust toe, met de zegen van vader Franciscus, waarvoor zij een speciaal harte-boontje had !Tot de nieuwe Plaatselijke minister van de Fraterniteit Halle, werd verkozen : de heer Jürgen Renders.Zijn directe medewerker is de plaatsvervangende minister : de heer Marcel Fierens.Een boodschap van hoop en vreugde voor de toekomst. Het is vooral de samenhorigheid in ons engagement, die de Franciscaanse bezieling onder elkaar, nog beter kan aansterken.Als dankzegging aan de Heer, werd dit Kapittel beëindigd met een H.Eucharistieviering, opgedragen door de Plaatselijke Assistent Bart De Paepe, ofm.conv. in de Kapel van het Klooster.

Foto : Het nieuw bestuur met de ere-ministra Louise en de Assistent Bar