33 ste Mattenkapittel

Mattenkapittel 2019 zaalVerslag : 33ste Mattenkapittel op 28 september 2019 te Halle.
Jaarlijks komen de leken van de Derde Orde, officieel de “Orde van de Franciscaanse Seculieren”, de OFS samen om hun geloof in de waarden van de Heilige Franciscus te vieren en te versterken.Ook dit jaar waren wij te gast in het Monasterium van de zusters van het Heilig Sacrament.
Het thema “ Geloofsontmoeting “ werd gekozen naar aanleiding van de Jubileum-viering van het Bezoek van Sint-Franciscus van Assisi aan de sultan van Egypte, 800-jaren geleden.
Om 10u werd deze Franciscaanse dag gestart met de Heilige Eucharistieviering in de Kerk, opgedragen door onze Nationale Assistenten broeder Bart en broeder Roger.


Na dit Gebedsmoment werden we verwelkomt door de Regionale ministra Anny Mortier.
Met een tasje koffie of thee en versnaperingen konden wij rustig luisteren naar anekdoten uit het vrome leven van vader Franciscus van Assisi, ons voorgedragen door broeder Walter Verhelst, ofm.
Omstreeks 12u, hielden wij schafttijd met broodjes, belegd met hesp of kaas.
Er was ook gelegenheid om wat Franciscaanse dingetjes, kaarten en boekjes aan te kopen aan een standje.
Na deze middagpauze zat iedereen, zoals gevraagd werd, stilletjes te wachten op een onvoorziene, bijzondere verrassing ! Wij willen Franciscus, de Minnezanger van God alle eer aandoen, met een muzikale intermezzo, en dat hadden wij te danken aan zuster Marie-Madeleine. Met haar accordeon bracht zij de mooiste Maria-liederen ten hore. Een enthousiast publiek kon de verleiding niet weerstaan om haar te begeleiden met zang. Zij kreeg een zeer warm applaus voor haar bereidwillige en aangename uitvoering. Na dit verrassend tussendoortje, konden wij starten met de aangekondigde filmvertoning : The Sultan and the Saint, een Engelstalige film, gemaakt in 2017. Het is een historische vertolking over de ontmoeting van Franciscus met sultan Malik Al-Kamil, van Egypte, 800 jaren geleden.
De film werd getoond in fragmenten en Koen De Witte, ofs. gaf voldoende commentaar over de geschiedenis, hoe deze gebeurtenis tot stand is gekomen. Wij hebben wel kennis van dit gebeuren, maar de werkelijke omstandigheden blijven onduidelijk, aangezien Franciscus zelf nooit iets geschreven heeft over deze ontmoeting. Het is dus een interpretatie van hetgeen werkelijk is gebeurd.
Maar de boodschap is duidelijk : het is een aanzet geworden tot respectvolle dialoog om vrede te scheppen tussen Christenen en anders-gelovigen.
Na de voorstelling werd een beetje nagepraat over hedendaagse getuigenissen van Geloofsontmoeting.
Hoe jong of oud wij ook zijn, ieder lid kan zijn of haar steentje bijdragen aan een andere en betere wereld van broederlijkheid en vrede. Het gaf ons opnieuw kracht en moed om de blijde en brandend actuele boodschap van de Heilige Franciscus verder uit te dragen.