Verslag Mattenkapittel 2020

matten

MattenKapittel OFS Vlaanderen

Verslag Mattenkapittel Laudato Si, geprezen zijt Gij.  28 september 2020

Voor het eerst mochten we te gast zijn in de Clemenspoort in Gent. De Parel, een polyvalente zaal voor zowel een viering als conferentie is wel  degelijk een parel.  Ruim luchtig, goede acoestiek met alle faciliteiten.  In coronatijden een geschikte zaal om mensen probleemloos te ontvangen.
Ons Mattenkapittel startte met een eucharistieviering voorgegaan door pater Adri. 
Tony en Dominique De Wilde gaven  in hun causerie aan hoe we ontmoediging kunnen omzetten naar kracht, vrede en vreugde.  Ontmoediging kan nooit het werk van H. Geest zijn.  Droefheid mag ons niet verlammen . De Emmaüsgangers als voorbeeld. In onze Franciscaanse spiritualiteit zijn de woorden: "herstel Mijn kerk", daarvan een krachtig signaal. 
Pater Walter sloot de voormiddag af met een luchtig Franciscaans verhaal.  


Na de broodjesmaaltijd gaf uw dienaar duiding over de nieuwe werking binnen de Vlaamse OFS.  Zoals reeds eerder aangekondigd worden de 8 fraterniteiten  omgeschakeld naar 3 broederschappen.  Ook de vorming van de kandidaten om toe te treden en voor de professie wordt herzien. De praktische uitvoering wordt in samenwerking met het landelijk bestuur  later verder uitgewerkt.
Het thema 5 jaar Laudato Si werd in de voordracht door Stijn Demaré spiritueel doorgelicht. Krachtlijnen daarin zijn: "Alles is met mekaar verbonden" en de integrale ecologie.  Stijn verwees regelmatig  naar Franciscus van Asssi als inspiratiebron van deze encycliek.
Kortom voor ons een inspirerende en hoopvolle dag. God gebeurt waar we tochtgenoten ontmoeten. Zij die er  niet waren hadden ongelijk.
De mindere opkomst was een minpunt maar hier verwijs ik deels naar de verantwoordelijkheid van de verschillende besturen. .
Een bijzonder dank voor de inzet van Anny en aan huize Clemenspoort voor hun professionele gastvrijheid.
Koen De Witte

Dank aan Stijn Demaré, Tony en Dominique De Wilde