Broederschap Portiuncula

logo portiuncula 01Het broederschap Portiuncula omvat de provincies Oost en West Vlaanderen
Het Bestuur van deze Broederschap werd aangesteld onder vertegenwoordiging van de Nationale minister Jacques Meulkens en de Nationale Vice-minister Johan De Ridder en is samengesteld als volgt :
    Koen De Witte, minister
    Anny Mortier, vice-minister
    Michel Vandycke, Riet Van Steenkiste en Rita Van de Steene, Raadsleden.
    Broeder Klaas Blijlevens, ofm.cap. zal instaan voor de Geestelijke Assistentie.
    Zetel van deze Broederschap Portiuncula: Vrijdagmarkt, 10, BO201, 8000 te Brugge.